galaksija.com

 •  
 • Test svijesti uz pomoć boja

   

  Dr Corrado Malanga

  Prijevod: Java

   


  1. Uvod u liječenje bojama

  2. Univerzum u bojama

  3. Test Trijade uz pomoć boja

  4. Tablica boja kod onih koji nisu ěrtve otmica

  5. Tablica boja kod vanzemaljskog uplitanja

  6. O ezo-parazitologiji

  7. Praktična primjena: Statički test trijade

  8. Praktična primjena: Dinamički test trijade

  9. Reflekcije na temu Dinamičkog testa trijade i literatura

   


  Metafizika

  Planeta

  Prva Strana Vebsajta