galaksija.com

 Test svijesti uz pomoć boja

 

Univerzum u bojama

Dr Corrado Malanga

 

 


 

Razgovarali smo o CCT-u (Test svijesti uz pomoć boja - Consciousness Color Test) u prethodnim člancima. Također smo razgovarali o tome kako koristiti ovu jednostavnu mentalnu simulaciju kako bi imali mapu koja opisuje ne samo mentalno zdravlje, nego takođe i zdravlje Duše i Duha osobe koju ispitujemo.

Opisali smo neke smijernice o tome kako koristiti Pulverove mentalne prostore da bi imali nesvjesne ali spontane odgovore kod testiranih osoba, koje bi pokazale njihove odnose sa svojim komponentama (Duša, Um i Duh) unutar svog Fizičkog Tijela/Kontejnera.

Pozicija, boja, veličina, ali i druge mogućnosti za 3 kugle (lampe) koje sijaju u mentalnom prostoru osobe funkcionišu kao unutrašnje X-zrake za njegovo zdravstveno stanje. Tumačenje koje smo dali do sada je bilo arhetipsko tumačenje, te je bilo bazirano na temelju Pulver-ove i Luscher-ove studije, ali takođe i na NLP-u.

Na temelju gore navedene informacije, takva interpretacija često je ostavljena da testira čitateljeve podsvijesne sposobnosti. Sposobnost da interpretira poziciju i boju kugle (lampe) na način koji je stvarno simboličan i arhetipski.

No, u tom kontekstu neke nedoumice izviru za neke od konstelacija arhetipskih tipologija (položaji i boje kugli). To se ne može identifikovati od strane nekoga kome nedostaje osjetljivost, pogotovo prema nesvjesnim značenjima koje osoba, radeći te vježbe, pokušava podsvjesno komunicirati, izvodeći taj test.

Zato smo osjetili potrebu da izradimo vizuelni metod koji je jednostavan za korišćenje u svakom slučaju, a da to može biti korisno, uopšteno, jasno: jasan način za bilo koga da pročita test.

Takva metoda, kao što ćemo vidjeti, dala nam je priliku da bolje razumijemo prisustvo sistema koji parazitira Dušu, Um ili Duh, u oba slučaja: kada su povezani sa prisustvom vanzemaljaca, i kad su jednostavno povezani sa bestjelesnim parazitima, koji često puta ostaju zakačeni na Um i Duh ljudi sa Dušom, a to transformiše njihov karakter i ograničava njihovo ponašanje na paranoične i šizofreničke šablone.

Mi zapravo imamo potrebu da sada naglasimo da smo tokom svih ovih godina saznali, da su neki ljudi, koji su samostalno istraživali misleći da su bili žrtve pravih vanzemaljskih smetnji/otmica, u stvari se nosili sa smetnjama od strane drugih bića, koji nisu imali bilo kakve veze sa stvarnim otmicama. Ovi nematerijalni paraziti su jasno vođeni namjerom da se hrane energijom Duše; oni su se kačili na sistem trijade da bi koristili te resurse.

Postojanje tih parazita je već utvrđeno u mnogim šamanskim kulturama, te od strane Castanede i Blavatske. Naša istraživanja su pokazala i istakla njihovo postojanje, te pokazala tako njihovu istinitost, uprkos našoj nevjerici.

Ovi paraziti, kojima zapravo nedostaje istinska samosvjesnost, bili su uzrok patologija i mijenjali su socijalno ponašanje ljudi koji su bili ispitivani, obično ih dovodeći do teške depresije, tjeskobe, samodestruktivnih osjećanja i nedostatka samopoštovanja.

CCT je bio pozitivan u tim slučajevima, dok je SAT (Test za otkrivanje žrtava otmica; prim. prev.) bio negativan. CCT je pokazao jake smetnje kroz analizu tri boje, koje simbolički odgovaraju Duši, Umu i Duhu. Testirana osoba je zamoljena da mentalno zamisli kugle (lampe) u unutrašnjem prostoru, kroz odgovarajuće mentalne simulacije, pod nazivom CCT.

Arhetipsko značenje položaja i veličine tih kugli (lampi) je de facto određivano prema NLP pravilima kao i prema Pulveru. Ipak, rad koji je bio potreban da bi se točno utvrdio simbolički smisao boja lampi, kako bi utvrdili patologiju za osobu koja je bila podvrgnuta pregledu, bio je mnogo složeniji. To vrijedi u svim slučajevima: za otmice, za jednostavne parazite ili psihičke probleme.

Ako želimo stvarno shvatiti značenje CCT-a i pokazati njegove sposobnosti, moramo prvo razumjeti pravi mehanizam iza podsvijesnog izbora za ta tri identiteta boje.

Fizika boja i Koslinove (Kosslyn) ideje

Kosslyn je neurofiziolog koji je kroz brojne eksperimente izvanredno utvrdio to da mozak radi kompjuterski kao jedan običan kompjuter. Kada radi sa mnogo stvari u isto vrijeme, on usporava.

Apsolutno je potrebno naglasiti da je Kosslyn pokazao da se mozak i mentalne simulacije koje on stvara, pridržavaju zakona o virtualnosti u vanjskom svijetu.

Na primjer, ako tražimo od vizuelne osobe da zamisliti malu gumenu lopticu koja odskače na tvrdom podu, ona će u svom umu vidjeti tu lopticu kako pada na pod i odskakuje. A ako obratimo pažnju na njeno odskakivanje, vidjećemo da kod svakog od njih loptica doseže visinu koja je točno pola visine, u odnosu na tačku sa koje je započela odskakivanje.

Moramo napomenuti to da, ako je ova mentalna simulacija samo jedna iluzija, onda loptica ne bi tako odskakivala na lažnom podu u našem umu. Naprotiv, ona odskače i savršeno simulira ono što se zapravo događa u virtuelnoj stvarnosti (što znači, da je gumena loptica zapravo pala na pod, a ne samo u umu osobe).

Ako uzmemo u obzir fiziku boja, boje su savršeno podražavane kod osobe koja koristi CCT test. Na primjer, ako osoba vidi tri kugle (lampe) u zelenoj, plavoj i crvenoj boji, kada se one kombinuju, rezultirajuća kugla (lampa) kad spojimo sve tri zajedno, biće bijele boje. Zapravo, dodavajući tri talasne dužine za tri osnovne boje RGB (crvena, zelena, plava), rezultat je, kako fizika kaže, bijela boja koja se zapravo dobija miješanjem tri osnovne boje.

Svako ko izvodi ovaj test i čije su tri lampe obojene u crvenu, plavu i zelenu, daće kao konačni odgovor rezultirajuću lampu obojenu u bijelo, bez obzira bio on profesor fizike na nekom prestižnom fakultetu ili obični poljoprivrednik iz Amazona.

Na temelju toga, shvatili smo da, ako je bilo slučajeva u kojim je boja za jednu od tri lampe ili za svaku od njih bila različita od zadane normalne boje, ta promjena je bila prouzrokovana usljed jednog temeljnog razloga. Nešto je "fizički" mijenjalo vibracije te komponente.

Na primjer, već smo utvrdili u našem dosadašnjem radu da normalna osoba, bez bilo koje vrste vanjskih parazita i bez vanzemaljskih otmica, ima trijadični RGB sistem.

Tako, na primjer, Um mora biti zastupljen zelenom lampom. Um ima svoju vibraciju, koju naš unutrašnji operativni sistem definiše pomoću zelene boje; štoviše to odgovara stvarnoj vibraciji povezanoj sa matematičkim izrazom sličnim sljedećem:

M = sen ( Ώt + Φ )

Ako neko percipira boju drugačiju od zelene, onda mora postojati nešto što mijenja njegovu osnovnu frekvenciju. Takvu frekvenciju moguće je mijenjati jer, biološki, taj Um nije dovoljno svjesan svoje komponente vremena ili komponente prostora. Htio bih vas podsjetiti da Um ima osu prostora i vremena ali nema pojma o potencijalnoj energiji.

Tako se frekvencija Uma mijenja jednostavnim unutrašnjim parametrima. Njegove komponente, koje odgovaraju dvjema različitim bojama, plavoj za osu vremena i crvenoj za osu prostora, neće biti na njihovoj najvišoj razini, i tako one stvaraju rezultirajuću finalnu vibraciju koja mijenja boju, koja će onda biti drugačija od zelene.

Moramo napomenuti da se, prema našoj konvenciji, boja Uma slaže sa nedostajućom osom boje. Boja ose energije je zelena i tako, budući da ne postoji energetska osa u umu, ona mora biti zelena. Upotrebljavajući pojmove koji se više odnose na fiziku, Um upija plavu i crvenu, a reflektuje zelenu, dakle, tako se pojavljuje zelena boja.

Isto tako, kao primjer, Duh je crvena jer nema osu prostora koja je crvene boje. Tako Duh upija plavu i zelenu boju ali reflektuje crvenu, pa je normalno, crven.

Očito, iz istih razloga, Duša je plava.

Arhetipski, Duša, Um i Duh zauzimaju u Pulverovom prostoru, prostor okupiran od strane odgovarajućih boja. Plava, zelena i crvena uvijek su smješteni arhetipski i nesvjesno s lijeva na desno u svim sistemima koji se koriste od strane naučnika.

U većini slučajeva, što znači da za dešnjake, plavo za Dušu, ako je ispred promatrača, percipira se lijevim okom, jer to odgovara desnoj moždanoj hemisferi. Dakle, Duša je plava, a ona je na lijevoj strani promatrača, baš kao što je Duh na desnoj strani, jer se percipira desnim okom koji šalje signale lijevoj moždanoj hemisferi, što je točno tamo gdje Duh postoji i djeluje. Corpus callosum (dio mozga) se može identificirati sa Umom, koji je zelen i u sredini je spektra frekvencije. Dakle, plava, zelena i crvena predstavljaju za sve narode i različite kulture u svijetu, Dušu, Um i Duh.


 

nastavak: Test trijade uz pomoć boja


 


 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta