galaksija.com

 Test svijesti uz pomoć boja

 

Statički test trijade (svijesti) uz pomoć boja - CCT Test

 

Dr Corrado Malanga

 

 

 


 
Tražićemo od osobe da zamisli u svom Umu jednu okruglu sobu koja je potpuno mračna. Ona je u centru te prostorije. U njoj je nemoguće vidjeti bilo šta ali mi znamo da se tu nalaze tri okrugle lampe koje će se upaliti kad im to naredimo.

Sada ćemo tražiti od osobe da zapamti parametre od te tri lampe, a to podrazumijeva: boju, veličinu, visinu od poda, poziciju u odnosu na osobu, jačinu reflekcije, materijal i tako dalje.

Prije nego počnemo test, moramo naglasiti to da te kugle, kada se upale, mogu biti bilo kakve boje, čak i crne. U poslednjem slučaju, kad su te lampe upaljene, ukoliko se među njima nalazi neka crna, mi je nećemo biti u stanju vidjeti jer crna lampa nije vidljiva u jednoj mračnoj sobi. Ta crna lampa može imati različita značenja, ukoliko je prisutna kod CCT-a. Ta lampa može biti crna zato što apsorbuje svu radijaciju, međutim, ona može i nedostajati – kod nedostatka Duše, tako da se odgovarajuća lampa neće ni upaliti jer nje jednostavno nema u toj mračnoj prostoriji.

Tražićemo od osobe da upali prvu lampu, lampu Uma; onda lampu Duha i na kraju lampu Duše.

Nemojte mijenjati redoslijed paljenja tih lampi. Lampa Duše se mora uvijek paliti poslednja jer, ukoliko ona nije prisutna, osoba će imati problema da nastavi s vježbom. U tom slučaju, kad osoba bez Duše pokuša da upali jednu lampu koje tamo nema, a to se čini na kraju, ona može uvijek misliti da je ona crna, te tako neće dramatizovati stvar misleći da njena trijada ne sadrži tu komponentu.

Sada tražimo od osobe da mentalno zapamti tražene informacije. Onda tražimo od nje da sastavi skupa te tri lampe i da posmatra krajnji rezultat u smislu veličine, pozicije, boje i jačine svjetla.

Na kraju, tražimo od osobe da razdvoji te lampe i ostavi ih na isto mjesto gdje su prije bile.


 

 


Nastavak: Praktična primjena - Dinamički test trijade


 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta