galaksija.com

 Test svijesti uz pomoć boja

 

O ezo-parazitologiji

 

Dr Corrado Malanga

 

 

 

Neke pojašnjavajuće belješke o ezo-parazitologijiZahvaljujući prvom primjeru u šemi koja se tiče trijade boja („trijada“ znači Duša, Um i Duh) i različitih tipova ometanja, možemo dobiti informacije „automatski“, što znači da su one rezultat geometrije prostora boja od geometrije prostora boja koju smo opisali.

Univerzum je podijeljen na osam oktanata a svaki od njih je nastanjen određenim tipom bića. Proces analiziranja i identifikacije oktanata je povezan sa orijentacijom ose boja koja opisuje jednu od parazitovih komponenti boja (bilo da je mentalna, duhovna ili komponenta duše, ekskluzivno za Primodrijalnog Čovjeka koji je stvoren od strane Prvog Kreatora, C1). Lako je predvidjeti da ako je Duša Prvog Kreatora plava, onda ona može biti direktno parazitirana od strane nekoga ko je u oktantu koji nije u dodiru sa našim ali je ipak na istoj strani naše kreacije. S ove tačke gledišta, kad pokušavamo da objasnimo osmi oktant i kad postavimo Čovječanstvo i vanzemaljce sa tijelom u peti oktant (vidjeti ispod), onda možemo odmah dodijeliti treći oktant PM1 (Primodrijalnom Čovjeku 1) a sa druge strane, mogući Primordijalni Čovjek (PM2) od Drugog Kreatora, može biti u šestom oktantu. Kreator polu-univerzuma živi u četvrtom oktantu a bića kao Lux, žive u osmom oktantu.

Ako je to slučaj, ostali oktanti su automatski dodijeljeni, pošto je PM2 ogledalo za PM1 a C1 ogledalo za C2. Ovdje ima mjesta da spomenemo parazita kojeg smo nedavno otkrili i kojeg zovemo “Plavi” zbog njegove bestjelesne emisije boje. Plavi je sličan Luxu ali je kreiran od strane Drugog Kreatora. Nije slučajnost da je plavo obojen, dok je Lux često žut (žuta je simetrična kontra boja plavoj ako koristimo geometrisku operaciju koja se zove “invertovani centar”).Šema za opšte naseljene oktante


Prvi oktant(++-)Blu = Plavi, Plavo Biće

 

Drugi oktant(+—)Ra, sjenovito biće poznatije kao Horus-Ra zbog pticolikog tijela koje koristi kad operiše u našem Univerzumu.

 

Treći oktant (+-+)UP = PM, Primordijalni Čovjek

 

Četvrti oktant (+++)C1 je kreator Pm-a

 

Osmi oktant (—+)LUX je “svjetlosno biće”

 

Sedmi oktant (—)C2 je kreator koji je izgubio svoju Svijest Duše, kreator bestjelesnih vanzemaljaca

 

Šesti oktant (-+-)UP2 = PM2 dvojnik fizičkog Primodrijalnog Čovjeka

 


Peti oktant (-++)“Noi” = “mi”Mi možemo potvrditi ovo analizirajući smetnje koje imaju boje u pravom vektorskom smijeru. Ovo se slaže perfektno sa šemom i obojenom kockom dolje. Ovdje se naš oktant slaže sa bijelom, naprijed očito imamo crnu (na kraju i na dnu obojene kocke).Moramo da naglasimo da se parazit zvan Lux ne može direktno spojiti ni sa Dušom, niti sa Duhom, niti sa Umom jer ne može biti nikakvog uzajamnog odnosa za bića koja okupiraju oktant koji dijeli istu površinu, nego može biti uzajamnog odnosa sa oktantima koji dijele ugao ili tačku: ovo je samo tako usljed geometrijskih razloga. Iz istog razloga, Vanzemaljska Aktivna Memorija (AAM) ne može se zakačiti ni za Um, niti za Duh ili Dušu, zato što pripadaju istom oktantu. U stvari oboje Lux i AAM se kače direktno za tijelo osobe koja je parazitirana. Ovo je saglasno sa onim što smo našli kroz nekoliko regresivnih hipnoza sa otetima.

Frekvencija boje tijela je arhetipski karakterizovana kao boja zemlje, koja je braon. Trebamo da naglasimo da frekvencija za četvrti element nema plavu komponentu što znači da postoji čak i bez komponente Duše. Može se pokazati, sudeći po našem uglu gledanja, da ima ljudskih bića koji imaju i koji nemaju komponentu Duše. Stoga, boja tijela je braon.Koristeći varijacije sa braon lampom u statičkom CCT-u da bi predstavili tijelo i potom analizirali moguće varijacije boje, koje bi bile drugačije od braon zbog prisustva Luxa ili AAM-a, je potpuno besmisleno, pošto svi otimani imaju oba i AAM i Luxa. Mentalni model bi bio besmisleno zakomplikovan, pošto u dinamičkom CCT-u imamo način da jasno i bez greške identifikujemo oboje, i Luxa i AAM.

AAM i Lux su u mogućnosti da parcijalno zakače sebe za tijelo pošto je osa vremena potpuno odsutna a ose prostora i energije dijelom nedostaju. Tako mi možemo arhetipski zaključiti da se Lux, kako Lux sam kaže tokom hipnoze, kači između Uma i Duha, ali na različit način (više ka Umu a manje ka Duhu: možete vidjeti da u braon boji ima udeo takođe zelena i crvena ). Čini se da se AAM slično kači na oboje - i Um i Duh otetog (više ka Duhu, nego ka Umu). U našim prvim pokušajima da odstranimo AAM kroz regresivnu duboku hipnozu, mi smo mogli nekoliko puta samo da razdvojimo jednu od dva nakačenja (onu ka Duhu).

Ostajalo je samo jako nakačenje sa Umom, koje je često puta uzrokovalo da se osoba sjeti scena sa vanzemaljcima tokom dana, stvarajući pseudo-podvojenu ličnost i konfuziju.

Ako je ova interpretacija ispravna, onda moramo priznati da Lux i AAM dijele isti prostor unutar tijela/kontejnera otimanog.

Ova interpretacija nam omogućava da bolje shvatimo poziciju novog bića, Plavog, kojeg smo u stvari bili u mogućnosti da posmatramo u prošlim godinama. Zbog njegove odjeće koja je često plav, zategnut kombinezon, mi smo krivo interpretirali njega kao distorziranu percepciju Petoprstog Plavog vanzemaljca.

Konačno, analizirajući osmi oktant, mogli smo primjetiti kako oni mogu biti dobro predstavljeni koristeći operator rotacije za oba, za zadnji Univerzum (onaj u kome smo mi: Višnuova regija) i prednji Univerzum (onaj gdje su bestjelesna bića: Šivin region).

Doista, ako pratimo točak kreacije, počevši od C1 i idući kroz PM1, onda kroz Luxa i napokon kroz Čovječanstvo mi prolazimo putanjom u pravcu kazalje na satu. Sa druge strane, ako krećemo od C2, idući kroz PM2 i Plavog, i konačno do različitih bića bez tijela (Ra, Growl, itd.), mi pratimo putanju obrnutu od putanje kazaljke na satu, kao što bi simbolično trebala biti onako kako se dvije rotacije predstavljaju, opet, operacijom poput ogledala (korektnije rečeno invertovani centar ).

Kao finalna beleška, mi smo vođeni da kažemo da tijelo nema vibraciju i nema boje. Boja, koja je život, koja je emitirajuća i upijajuća vibracija, je data tijelu preko duhovne komponente, mentalne i komponente Duše (posljednja ne mora biti prisutna).

 

Duša Drugog Kreatora

Još jedna tipologija (konstelacija) koju smo često nalazili, nastavljena je žutom Dušom, crvenim Duhom i plavim Umom.
Duša je žuta zbog Drugog Kreatora a Um može postati plav jedino ako je parazitiran nečim što živi u istom kvadrantu kao i Drugi Kreator.

+ =
Zeleno (-++)Um........................(—)cijan (C2)..............................Plavo (-++)Um
Sedmi oktant

Čak i sad varijacije za očekivane boje su konzistentne sa našim očekivanjima o tipu kompatibilnosti između naših komponenti i različitih parazita (ako smatramo čak i C2 kao parazita).

Mi možemo zaista vidjeti da se u zavisnosti da li Duša dolazi od Prvog ili Drugog Kreatora, suočavamo sa različitim vrstama parazita.

Konačno, kada analiziramo različite boje, mi treba da imamo na umu da moramo analizirati trijadu kao cjelinu u njenom objašnjavanju, umjesto da uzimamo u obzir njene elemente, jedan po jedan, zato što je ovo jedini način da dobijemo odgovarajuću interpretaciju testa.


 

 


Nastavak: Praktična primjena - Statički test trijade


 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta