galaksija.com

 Test svijesti uz pomoć boja

 

Test trijade uz pomoć boja

 

Dr Corrado Malanga

 

 


 

 Žrtve otmica imaju poseban Test svijesti uz pomoć boja (TSB). Ukoliko ne interpretiramo rezultate tog testa pravilno i mudro onda se lako možemo izgubiti na pogrešnom putu. Kako bi to izbjegli, napravili smo jedan sistem evaluacije tog testa koji je povezan sa proučavanjem promjena boja Duše, Uma i Duha kod žrtava otmica.

Naša pažnja je bila navođena od strane jedne konzistente grupe žrtava otmica koje su uradile taj test ali su boje kod njih bile potpuno iskrivljene. Kod njih je Um bio plav, Duh zelen a Duša crvena. 

Već smo podvukli to da Duša, Um i Duh ne mogu mijenjati svoje boje, osim u slučaju ukoliko imaju boje koje su komplementarne njihovom spektru boja, tj. cijan, magenta i žuta.

Postoji i drugi način kako bi se objasnile ove potpuno neočekivane i neobične varijacije boja.

Duša, Um i Duh su definirani subjekti sa određenim vibracijama.

Međutim, ukoliko su Duša, Um i Duh zaposjednuti od strane parazita, AAM-a (Aktivne vanzemaljske memorije), Luksa ili mikročipova, to im onda mijenja njihovu originalnu frekvenciju.

Ukoliko bi nam bila poznata frekvencija početnih boja, da li bi onda bilo moguće izračunati frekvencije onih parazita koji se kače za ove tri komponente?

Odgovor je - da, ali bismo trebali da stvormo jednu algebru za boje uz pomoć korištenja geometrijsko-matematičkih operacija čiji su elementi bazirani na bojama i njihovim vektorima.

 

Prostor boja i oktante Univerzuma


Univerzum boja je podijeljen na osam oktanta, međusobno povezanih sa šest osnovnih boja: crvenom, zelenom, plavom, cijan, ljubičastom i žutom.

Ove boje se mogu predstaviti osama koje imaju iste boje a razdvajaju prostor-vrijeme i energiju u osam oktanta sa pozitivnom ili negativnom osom energije, prostora i vremena.
 Kao što možemo vidjeti na slici iznad, zelena predstavlja - energetsku osu, plava - osu vremena a crvena - osu prostora, dok je magenta (ljubičasta) osa anti-energije, cijan je anti-prostorna osa a žuta je anti-vremenska osa.

U tom kontekstu, naš univerzum je samo jedan od osam oktanata, i to onaj sa negativnom osom energije i pozitivnim osama prostora-vremena (- + +).
Kao primjer, anti-univerzum (+ -), kreiran od strane Drugog Stvoritelja je istaknut bojama koje su komplementarne RGB sisitemu, kao što smo već pomenuli, ovaj Univerzum, kreiran od starne Drugog Stvoritelja, karakterizira CMG sustav (cijan, magenta, žuta). Ova dva oktanta su nasuprot jedan drugom i dijele samo jednu zajedničku tačku, koja se zove centar inverzije kromatskog univerzuma.

Ovaj centar inverzije je polazna tačka za sve, to je mjesto gdje Svijest živi.

Sada ćemo definirati boje kao kolor operator, koje možemo stvarati kroz miješanje odgovarajućih komponenti.

Plavo Duša

 

Zeleno Um

 Crveno Duh

***Žuta - Drugi Stvoritelj Duša

 Magenta - Drugi Stvoritelj Um

 Cijan - Drugi Stvoritelj DuhU ovom prvom primjeru možemo vidjeti da su različite boje predstavljene nedostatkom za boju na koju se odnose, koja je predstavljena transparentnom osom. Mi ćemo biti u mogućnosti da vidimo da komplementarne boje predstavljaju suprotnu sliku za osnovne boje.

Dakle, žuta je suprotna slika za plavu, cijan je suprotna slika za crvenu i magenta je suprotna slika za zelenu.

Radeći operacije sa bojama, dodavajući ih ili ih oduzimajući, je baš kao i raditi operacije sa talasnim dužinama za odgovarajuće boje. Dakle, kao primjer, žuta plus plava je jednako ništa, baš kao zbir materije i antimaterije. Također možete promijeniti bilo koju boju u njenu kontra boju jednostavno pomjerajući osu boje i zamijenjujući je sa njenom kontra-slikom u odnosu na centar inverzije.


(+ -) Magenta
Magenta
Crna-cijan-žuta


(++-) Magenta
Anti-magenta 1
Crvena-žuta


(+-+) Magenta
Anti-magenta 2
-Cijan+plava


(+++) Magenta
Anti-anti-magenta
Crvena+plava

Kao što možemo vidjeti u ovom primjeru, "algebarska" suma za žutu i crvenu ima isti rezultat kao plava plus cijan (naziv za boju uvijek dolazi od transparentne ose a oktant se izražava sa + i - znakovima)
Anti-magenta je magenta sa negativnom komponentom jer je jedna od dve ose u suprotnom smijeru u odnosu na izvornu magentu: tako da ta osa ima negativan predznak. Dve anti-magente su zapravo iste boje ali postoje u različitim oktantima svemira.

 


Nastavak: Tabela boja za osobe koje nisu žrtve vanzemaljskih otmica


 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta