galaksija.com

 Test svijesti uz pomoć boja

 

Tabela boja kod vanzemaljskih ometanja

 

Dr Corrado Malanga

 

 


 

Već smo utvrdili kako da radimo operacije s bojama i kako boje postaju, same za sebe, kolor operatori. Sada možemo izračunati jednostavan grafikon da pokažemo kako Duša, Um i Duh mogu mijenjati frekvenciju i boje. Možemo takođe provjeriti koje boje je moguće dobijati, a koje nije moguće ostvariti a možemo i pokazati kakve vrste miješanja mogu uticati na Dušu, Um i Duh kad razmotrimo geometriju prostora-vremena-energije. Ovo je uvijek u punoj saglasnosti sa matematikom za boje i sa Kosslynovom teorijom. Sudeći po ovome, kad naš mozak simulira, on u stvari radi po istinskoj matematici. Ova istinska matematika, kako smo ranije rekli, ima precizna arhetipska značenja: ona nam daje objašnjenja izvan rasuđivanja ali još uvijek simbolično.Kolorna šema za Dušu

+ = 0

(-++)plava.....................................(+–)žuta

+ =

(-++)plava.....................................(+-+)magenta...........................(-++)crvena

+ =
(-++)plava......................................(+-+)cijan..............................(-++)zelena

Kao što možemo vidjeti iz ove šeme, plava Duša može biti parazitirana od anti-cijan ili anti-magenta komponente i na ovaj način postaje crvena ili zelena. Takođe vidimo da se komponenta Duše iz prve kreacije ne može nikada udružiti sa komponentom Duše od druge kreacije zato što bi se dvije komponente Duše odmah uništile poput protona i anti-protona. Da bi izbjegli moguće nesporazume oko matematike za ove kolorne operatore, ovdje moramo naglasiti da semitransparentna osa uvijek definiše boju, dok +/- znak definiše kvadrant. Trebate takođe da zapamtite da, iz geometrijskih razloga, nije moguće sumirati dvije boje kad one dijele istu komponentu boje. Kroz zbrajanje dvije trijade mi možemo dobiti dva rezultata (prvi sa transparentnom osom u istom oktantu; mi ćemo uzeti u razmatranje jedino kompatibilne boje, znači one koje postoje u našem oktantu).


(-++)Zelena.....................................(+++)magenta
Bijela – Crvena - Plava......................Crna - Cijan - Žuta

Počevši od ovih komentara možemo kreirati šemu za drugačije boje u trijadi.Kolorna šema za Duh

+ = 0

(-++)Crvena...................................(+–)Cijan

+ =
(-++)crvena.................................(++-)magenta............................(-++)plava

+ =
(-++)crvena..................................(++-)anti-žuta...........................(-++)zelana
Corrado Malanga © 2011Kolorna šema za Um

+ = 0
(-++)Zelena..................................(+–)Magenta

+ =
(-++)Zelena....................................(—)Žuta.................................(-++)Crvena

+ =
(-++)Zelena....................................(—)Cijan................................(-++)Plava
Corrado Malanga © 2011

Tako, sudeći po gornjoj šemi, možemo vidjeti da vanzemaljski paraziti mogu proizvesti promjenu u bojama: plava može postati crvena ili zelena i obrnuto ali ne može nikada postati cijan ili žuta. Jedini izuzetak je za Duše koje dolaze od druge kreacije, koja je žuta.

Interpretiranje promjenjenih boja za otete

Bazirano na ovim informacijama, mi smo sada u mogućnosti da objasnimo šta je razlog iza rezultata za otete gdje možemo vidjeti plavi Um, zeleni Duh i crvenu Dušu.

+ =
Zeleno (-++)Um.............................(—)Cijan (C2).............................Plavo (-++)Um

+ =
Crveno (-++)Duh.......................(++-)Žuto (Plavo Biće)........................Zeleno (-++)Duh

+ =
Plavo (-++)Duša..........................(+-+)Magenta (PM).........................Crveno (-++)Duša
Corrado Malanga © 2011

Boje za tri komponente je promjenjena u ovom slučaju od strane nekih parazita, pošto oni imaju drugačiju vibraciju, te tako mijenjaju trijadnu arhetipsku boju i trijadne boje komponenti. Ali ako mi analiziramo vektore za tri komponente koje narušavaju frekvencije trijadnih komponenti mi dobijamo ideju oko toga koji je oktant koji sadržava i ističe miješanja. Bazirano na informaciji iz regresivne hipnoze mi ustvari nalazimo da Um biva zakačen od strane bestjelesnog parazita koji je predstavljen cijan(--) bojom. Plavi bestjelesni parazit koji nije slučajno identifikovan kao žutom (++-) bojom, kači se na Duh. Na kraju je samo Primordijalni Čovjek u magenta (+-+) boji, koji se zakačio na Dušu.

 

 


Nastavak: O ezo-parazitologiji


 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta